Foobot - ilmasensori

€198.00 €209.00
  • Foobot - ilmasensori
  • Foobot - ilmasensori

Foobot - ilmasensori

€198.00 €209.00

Huono sisäilma sairastuttaa salakavalasti. Älä jää ansaan.

Biohakkerit päräyttää Suomen parempaan happeen yhdessä Terveystehtaan kanssa tuomalla monipuolisen Foobot -ilmanlaatuanturin sisäilman kanssa taistelevien suomalaisten avuksi. Sano ei huonolle sisäilmalle, mittaa ja optimoi sisäilmastosi.

Sensorit

- VOC (lyhenne sanoista Volatile organic compound) tarkoittaa haihtuvia orgaanisiayhdisteitä. Joidenkin VOC-yhdisteiden on havaittu tai epäilty aiheuttavan syöpää.[3]Suuri osa VOC-päästöistä tulee liikenteenpalamattomistapolttoainejäämistä.

- CO, hiilimonoksidi eli häkä. Hiilimonoksidi[3][4] sitoutuuhemoglobiinin rautaioneihin 200-250 kertaa tiukemmin kuin happikaasu.Vereen päästyään se siis heikentää elimistön kykyä kuljettaa happea. Tarpeeksi suuri määrä hiilimonoksidia veressä saa ihmisen menettämään tajuntansa. Suomessa kuolee noin sata ihmistä vuodessahäkämyrkytykseen[5] ja 10–30 prosentille toipuneista tulee erilaisia hermoston myöhäisoireita. On todennäköistä, että lisäksi merkittävä määrä häkämyrkytyksiä jää diagnosoimatta. Hiilimonoksidia eli häkää hengittänyt vaikuttaa ulkopuolisen silmin terveen punakalta ihonväriltään, vaikka henkilö olisikin jo voimakkaassa hapenpuutteessa, koska hiilimonoksidin sitoma hemoglobiinimolekyyli on kirkkaanpunainen. Vaikeassa häkämyrkytyksessä pulssi voi olla epätavallisen hidas, vaikka normaalisti hapenpuutteessa olevan pulssi on nopea. Kuolemanvaara on huomattava.

- CO2  Hiilidioksidi on suurina pitoisuuksina terveydelle haitallista[1]. Puhtaana kaasuna se syrjäyttää hapen ja voi tukehduttaa ihmisen. Käytännössä ihmiset asuvat ja nukkuvat monesti liian suurissa CO2 pitoisuuksia eivätkä aivot saa riittävästi happea, ajatus ei toimi ja heräät väsyneenä.

- PM2.5 eli Pienhiukkaset ovat halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin kokoisia ilmakehässä leijuvia kiinteitä hiukkasia. Ne ovat terveydelle vaarallisia, koska hengitysilmaan joutuessaan ne tunkeutuvat keuhko­rakkuloihin asti[1], kun taas suuremmat mekaaniset hiukkaset pääsevät vain nenään tai nieluun. Kaikista ilmansaasteista pienhiukkasilla arvioidaan olevan suurin merkitys terveyteen.[6]

Itse asiassa pienhiukkaset ovat todennäköisesti suurin kaikista ympäristön terveysriskeistä.[7][8]Euroopassa on arvioitu noin 350 000 ihmisen kuolevan vuosittain ennenaikaisesti pienhiukkasten takia[9][10]

- Ilmankosteus

- Lämpötila

Applikaatiot ios ja android laitteille

- API (application program interface)

Helppo käyttää, plug and play