Tim Ferriss: Titaanien työkalut (kirja)

€45.00
  • Tim Ferriss: Titaanien työkalut (kirja)
  • Tim Ferriss: Titaanien työkalut (kirja)

Tim Ferriss: Titaanien työkalut (kirja)

€45.00

Mitä maa­il­man me­nes­ty­neim­mät ihmiset tekevät aamun en­sim­mäi­se­nä tuntina? Miten he tree­naa­vat, ja miksi? Mitä kirjoja he suo­sit­te­le­vat, ja min­kä­lais­ta ra­vin­toa he syövät?

The Tim Ferriss Show on yksi maa­il­man kuun­nel­luim­mis­ta podcas­teis­ta: yli sata lä­he­tys­tä on ke­rän­nyt jo ra­vi­sut­ta­vat 80 mil­joo­naa la­taus­ta. Jo­kai­ses­sa jak­sos­sa Tim haas­tat­te­lee yhtä ti­taa­nia – maa­il­man­luo­kan tähtiä, bis­nes­gu­ru­ja, tie­tei­li­jöi­tä, viih­de­täh­tiä, ur­hei­li­joi­ta jne. Uudessa kir­jas­saan Ferriss ki­teyt­tää vie­rai­den­sa ydin­sa­no­man ter­vey­des­tä, ta­lou­des­ta ja elä­män­vii­sau­des­ta. Ferriss käy läpi jo­kai­sen ti­taa­nin kanssa (mm. Jamie Foxx, Arnold Schwartze­neg­ger ja Cheryl Strayed) muu­ta­mia yk­sin­ker­tai­sia keinoja, elä­mä­noh­jei­ta ja vink­ke­jä elä­män­laa­dun ja työ­tu­lok­sen pa­ran­ta­mi­sek­si. Väliin Ferriss ujuttaa oman­ta­kei­seen tyy­liin­sä ta­ri­noi­ta ja poh­din­to­ja ja omia ko­ke­muk­si­aan ti­taa­nien an­ta­mis­ta työ­ka­luis­ta.

Tools of Titans on ää­rim­mäi­nen self-help-opus. Ti­taa­nien työ­ka­luil­la jo­kai­nen voi nik­ka­roi­da elä­mäs­tään pa­rem­paan kuin koskaan ennen, oli kyse sitten rahasta, fyy­si­ses­tä kun­nos­ta, ins­pi­raa­tios­ta tai ter­vey­des­tä ja hy­vin­voin­nis­ta.

Tim Ferriss on me­dia­maa­il­man säh­kö­jä­nis, mo­niy­rit­tä­jä, en­ke­li­si­joit­ta­ja, me­nes­tys­kir­jai­li­ja, podcast-isän­tä ja laiska hi­mo­kun­toi­li­ja, jonka edel­li­set kirjat ovat myyneet kuin tuore leipä. ”Di­gia­jan Indiana Jones” hoitaa bis­nek­si­ään lan­gat­to­mas­ti eri puo­lil­ta maa­il­maa aina kun ran­nal­la lö­höä­mi­sel­tään ehtii.

Kirjailija: Timothy Ferriss
Alkuteos: The Tools of Titans: The Tactics, Routines, and Habits of Billionaires, Icons, and World-Class Performers
Sivumäärä: 700 sivua
Tyyppi: nidottu
Suomentaja: Timo Utterström