Avalokitishvara XL

€300.00

Avalokitishvara XL

€300.00

UV print on textile. Artwork by Ihti Anderson named Avalokiteshvara.
inspired by Tibetan Buddhist mythology.
size - XL (125x175cm)