Nordic Laboratories Adrenal Function Profile (lisämunuaisten toimintatesti)

€249.00 €299.00
 • Nordic Laboratories Adrenal Function Profile (lisämunuaisten toimintatesti)
 • Nordic Laboratories Adrenal Function Profile (lisämunuaisten toimintatesti)
 • Nordic Laboratories Adrenal Function Profile (lisämunuaisten toimintatesti)
 • Nordic Laboratories Adrenal Function Profile (lisämunuaisten toimintatesti)

Nordic Laboratories Adrenal Function Profile (lisämunuaisten toimintatesti)

€249.00 €299.00

Adrenal Function Profile (lisämunuaisten toimintatesti stressitasojen selvittämiseksi)

Tärkein elimistön stressitilaa kuvaava mittari on kortisolin vuorokausieritys eli niin sanottu kortisolin sirkadiaaninen rytmi. Tämä kuvastaa erinomaisesti HPA-akselin toimintaa, joka on stressinsäätelyn ytimessä.

Kortisolin vuorokausieritystä kuvastaa parhaiten syljestä tehty mittaus. Esimerkiksi vuorotyötä tekevillä havaitaan syljestä tehdyn mittauksen perusteella vaihteluita kortisolin vuorokausirytmissä. Vuorotyön tiedetään sekoittavan normaalia elimistön vuorokausirytmiä ja kortisolin eritystä etenkin yövuoron aikana.

Mitä testiin sisältyy?

DHEA: n ja vuorokauden kortisolitasojen sylkitestaus on kattava testi, jolla voidaan arvioida lisämunuaisen toimintaa ja elimistön normaalia stresivastetta. Mittaus otetaan syljestä neljänä ajankohtana päivällä (ensimmäinen aamulla ja viimeinen illalla). Sitä voidaan käyttää tunnistamaan lisämunuaisen epätasapainotila, joka johtuu joka liiallisesta tai liian vähäisestä hormonituotannosta sekä häiriöistä vuorokauden hormonituotannossa.


Sylkitestiin sisältyy lisäksi myös syljen DHEA-hormonin mittaus, jolla voidaan arvioida lisämunuaisista erittyvän anabolisen eli rakentavan hormonierityksen määrää. Tutkimuksissa lasketaan myös DHEA:n ja kortisolin suhde, jolla voidaan arvioida anabolian (rakentavan toiminnan) ja katabolian (hajoittavan toiminnan) välistä tilannetta elimistössä.

Kuva: Esimerkkitulos testistä.

Syljestä tehtävän kortisolin vuorokausierityksessä arvioidaan muun muassa seuraavia tekijöitä:

 • Sitoutumattoman kortisolin pitoisuus vuorokauden eri hetkinä
 • Aamun kortisolitaso
 • Kortisolin vuorokausivaihtelussa tapahtuvat mahdolliset muutokset ja häiriöt
 • Vuorokauden kokonaiskortisolitaso
 • HPA-akselin mahdolliset säätelyhäiriöt
 • Hyperstressi, jolloin kortisolikäyrä on tavanomaista korkeampi
 • Epänormaali eritysrytmi (esimerkiksi aamulla normaali, iltapäivällä korkea ja illalla liian matala)
 • Stressivasteen heikentyminen pitkittyneen stressin myötä, jolloin kortisolikäyrä on tavanomaista matalampi

Ketkä hyötyvät testin tekemisestä?

 • Kroonisesti stressaantuneet ihmiset
 • Ruuhkavuosien läpi painavat suorittajat
 • Vuorotyötä tekevät
 • Stressitasoistaan kiinnostuneet ihmiset
 • Kuka tahansa, joka haluaa ymmärtää omaa stressinsäätelyään paremmin

Testin tarjoajan laatimia indikaatioita testin tekemiselle:

 • Kivut ja säryt
 • Allergiat
 • Ahdistus
 • Autoimmuunisairaudet
 • Krooniset terveysongelmat
 • Masennus
 • Diabetes ja esidiabetes
 • Uupumus ja väsymys
 • Ärsyyntyneisyys
 • Matala libido
 • Heikko keskittymiskyky
 • Uniongelmat
 • Verensokerin heittelyt ja sokerinhimo
 • Keskivartalolihavuus
 • Heikentynyt immuniteetti

Teknisiä tietoja:

 • Testi on helppo tehdä: sylkinäyte otetaan yhden päivän aikana 4 eri ajankohtana
 • Keskimääräinen tulosten tuleminen kestää 2 viikkoa
 • Testi tehdään kotona ja lähetetään postissa tulosten analysoijalle
 • Saat testituloksesta raportin, josta selviää oma tilanteesi