Autofagia – elimistön tärkein puhdistusjärjestelmä

Autofagia – elimistön tärkein puhdistusjärjestelmä

Solujen itsesyönti moduloi immuniteettia ja patogeenien eliminaatiota autofagian kautta. Keho tunnistaa vaurioituneet solut ja kierrättää ne. Autofagia laukeaa vasteena stressiin, kuten infektioihin, nälkään, kovaan rasitukseen tai tietyille yhdisteille, kuten erilaisille fytokemikaaleille. Voit edistää autofagiaa positiivisilla stressitekijöillä, kuten pätkäpaastolla, kalorirajoituksella, säännöllisellä saunomisella, liikunnalla ja kylmäaltistuksella.

Johdanto

Kun ravintoa ei ole saatavilla, solu pakotetaan hajottamaan osia omista varannoistaan ​​pysyäkseen hengissä, kunnes olosuhteet muuttuvat. Tätä luonnollista biologista prosessia kutsutaan autofagiaksi. Jopa päivittäin autofagia aktivoituu aterioiden välillä ylläpitääkseen aineenvaihdunnan toimintoja ja toimittaakseen aminohappoja ja energiaa katabolian kautta (vs. anabolia, joka taas on rakentava tila, kun ravintoa on saatavilla).

Autofagia (autofagosytoosi) on tarkasti säädelty "itsesyömismekanismi", jota solut suorittavat tuhotakseen viruspartikkeleita (virofagia) ja hajottaakseen joitain niiden komponentteja, mukaan lukien proteiineja, organelleja ja vieraita hiukkasia (ksenofagia). Autofagia on elintärkeä mekanismi, koska se puhdistaa solut tarpeettomista ja toimimattomista komponenteista ja kierrättää ne myöhempää käyttöä varten.

Autofagiaa on kolmea päätyyppiä: mikroautofagia, chaperonivälitteinen autofagia (CMA) ja makroautofagia. Kaikki nämä ovat tärkeitä ja toimivat yhteistyössä solujen sisällä. Autofagia on prosessina erittäin tiukasti säädelty ja koko autofagiakoneisto koostuu vähintään 30 eri geenistä.

Kuva: Schematic model of the three main types of autophagy.

Lähde: Ntsapi, C. & Du Toit, A. & Loos, B. (2019). Dietary impact on neuronal autophagy control and brain health. In: Bosch-Bouju, C. & Layé, S. & Pallet, V. (2019). Feed Your Mind -. How Does Nutrition Modulate Brain Function throughout Life? IntechOpen.

Autofagialla on ratkaiseva merkitys myös aivojen plastisuuden ja hermosolujen suojauksen kannalta. Hermosolujen ja gliasolujen välisten yhteyksien uskotaan säätelevän autofagiaa aivoissa. Eri reitit kuljettavat solujätettä neuroneista (eli hermosoluista) gliasoluihin (eli hermotukisoluihin) ylläpitämään homeostaasia aivoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aivot "kukoistavat" riittävien autofagiaprosessien avulla läpi elämän.

Keskushermosto (aivot mukaan lukien) sisältää monipuolisen myelooisen immuunisoluosaston, joka ylläpitää homeostaasiaan. Autofagialla ja autofagiaproteiineilla on perustavanlaatuinen rooli myeloidisoluihin liittyvissä immuunitoiminnoissa. Autofagian jatkuva aktivointi voi myös parantaa ja jopa kääntää ikääntymiseen liittyvää kognitiivisten toimintojen heikkenemistä, kuten muistin menetystä.

Autofagiakoneisto tukee ensisijaisesti kolmea myeloidisolujen immunobiologian ominaisuutta, mitkä vaikuttavat keskushermoston immuunijärjestelmän pääkomponentteihin. Näitä ovat patogeenien puhdistuma solun sisäisellä tavalla, proinflammatoristen sytokiinien tuotannon säätely ja antigeenin prosessointi adaptiivista immuunijärjestelmän stimulaatiota varten. Myeloidisoluihin kuuluvat granulosyytit ja monosyytit.

Image: Myeloid cells in the central nervous system.

Source: Herz, J. & Filiano, A. & Smith, A. & Yogev, N. & Kipnis, J. (2017). Myeloid cells in the central nervous system. Immunity 46 (6): 943–956.

 Tasapainoisesti toimivan autofagian terveyshyötyjä ovat esimerkiksi:

 

Kuva: Interplay between autophagy, metabolism and aging.

Lähde: Wong, S. & Kumar, A. & Mills, J.  & Lapierre, L. (2020). Autophagy in aging and longevity. Human Genetics 139 (3): 277–290. 

Autofagiaa tukevat ravitsemukselliset tekijät

 

Lue tarkemmin kylmäaltistuksen ja saunomisen autofagiahyödyistä täältä ja täältä.

///

Miten sinä tuet elimistösi autofagiaa? Kerro meille kommenteissa!

2 kommenttia

Kirjoita kommentti
seija

seija

En ole koskaan kuullut koko autofagiasta. Juuri osui silmiin. Fb :stä mielen kiintoista tätä täytyy lukea ja tutkia mielenkiinnolla.

Marjaana

Marjaana

Minä olen vasta äskettäin löytänyt tämän mielenkiintoisen aiheen nuoruuskoodi- kirjasta. Minä tuen autofagiaa 12-13 tunnin yöpaastolla, aamujumpalla ja sen jälkeen otan kylmän suihkun. Tämä on vasta harjoittelua.

Kirjoita kommentti

Kommentit moderoidaan